Normativa: La Milla Birra

Avís: La Milla Birra no és una cursa per afavorir un comportament irresponsable o perillós. No pots participar en una Milla Birra si ets menor d’edat, o si no estàs en condicions físiques per a participar-hi. Si no et trobes bé o la teva conducta no és respectuosa amb els altres o la propietat, l’organització d’aquest acte no se’n fa responsable. És només un acte festiu. No siguis ni facis l’idiota.

NORMATIVA

  • 1. Cada competidor beu quatre “quintos” de cervesa i executa quatre voltes al circuit, (sortida – cervesa, a continuació, volta, cervesa, volta, cervesa, volta, cervesa, i després volta – arribada).
  • 2. La cervesa ha de ser consumida abans d’iniciar la volta, dins de la zona de transició que és la zona de 10 metres abans de la línia de sortida / meta en un circuit de 400 metres.
  • 3. La cursa comença amb el consum de la primera cervesa en l’últim metre de la zona de transició per assegurar els comptidors córrer una milla completa (1609 metres).
  • 4. La quantitat de cervesa a consumir és de quatre cerveses en quatre voltes.
  • 5. Els competidors han de beure tota la cervesa continguda en les ampolles de “quinto” que els facilitarà la organització i el contingut d’aquestes ampolles no pot ser inferior a 200 ml (el volum de “quinto” estàndard). Les ampolles poden ser substituïdes per llaunes, sempre que continguin 200 ml en volum.
  • 6. Queda prohibit l’ús d’ampolles o llaunes especialitzades que donin un avantatge al participant per permetre que la cervesa que aboca o faci ha un ritme més ràpid. És a dir, estan prohibides “llaunes boca súper mega” o “ampolles de boca ampla”.
  • 7. Les llaunes de cervesa no han de ser manipulades de qualsevol manera, és a dir, sense shotgunning o punció de la llauna excepte per obrir la llauna per la pestanya a la part superior. El mateix aplica a les ampolles – no es permet l’ús de palles o altres ajuts que incrementin la velocitat d’abocada.
  • 8. La cervesa de la Birra Milla ha de contenir un mínim d’alcohol de 5% en volum. No seran acceptades sidres, llimonades o crevesa sense alcohol. La cervesa ha de ser una beguda alcohòlica fermentada elaborada a partir de grans de cereals maltats o amb gust de llúpol.
  • 9. Cada ampolla o llauna de cervesa no s’ha d’obrir fins que el competidor entra a la zona de transició en cada volta.
  • 10. Els competidors que vomiten abans d’acabar la cursa han de completar una volta de penalització al final de la cursa (immediatament després de la finalització de la seva quarta volta).